Kolmas ringkiriKolmas kiertokirjeThe Third Information LetterТретье циркулярное письмо

28.02.2013

Head läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverentsil osalejad!

Olete oodatud läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverentsile „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim” Tartusse juba tuleval nädalal, 7.–8. märtsil 2013.

Konverentsi töö toimub Tartu Ülikooli Philosophicumi õppehoones (aadressil Jakobi 2, auditooriumid 428 ja 438) ning plenaarettekanded ülikooli peahoones (Ülikooli 18-139). Konverentsi kavaga saate tutvuda konverentsi kodulehel (kavas võib veel ette tulla väikseid muudatusi).

Informatsiooni ööbimisvõimaluste, kohalesõidu ja lõunatamise võimaluste kohta leiate konverentsi kodulehel. Osalejate registreerimine toimub 7. märtsil Tartu Ülikooli peahoone fuajees kell 9.30 kuni 11.30, hilisemad tulijad saavad end registreerida sektsioonettekannete toimumiskohas Philosophicumis aadressil Jakobi 2, IV korrus.

Konverents „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim” on pühendatud Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso 75. sünnipäevale. Juubilari auks toimub 7. märtsi õhtul pidulik vastuvõtt Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20), kuhu on oodatud kõik konverentsil osalejad.

NB! Juubilar ei soovi kingitusi ega lilli, vaid palub selle asemel toetada liivikeelsete raamatute väljaandmist (Liivi Sõprade Selts, kontonumber 221053955884, Swedbank; tulumaksuvabastuse huvides tuleks selgitusse lisada ka annetaja isikukood).

Peatse kohtumiseni Tartus!

Madis Arukask
Heinike Heinsoo
Ergo-Hart Västrik

Informatsioon:
Eva Saar, (e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu, selle nägemiseks peab JavaScripti kasutamine olema lubatud)

28.02.2013

Hyvät itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurien konferenssin osallistujat!

Olette tervetulleet itämerensuomalaisten pienten kielten ja kulttuurien konferenssiin ”Itämerensuomalaiset kielet, kulttuurit ja paikan henki” Tarttoon jo seuraavalla viikolla 7.–8. maaliskuuta.

Konferenssin toiminta tapahtuu Tarton yliopiston Philosophicum-rakennuksessa (osoite Jakobi 2, auditoriot 428 ja 438). Yhteiset luennot pidetään yliopiston päärakennuksessa. (Ülikooli 18-139). Konferenssin ohjelma on julkaistu konferenssin kotisivulla. Ohjelmaan voi tulla vielä pieniä muutoksia.

Tietoa yöpymismahdollisuuksista, kaupungissa matkustamisesta ja ruokailusta on konferenssin kotisivuilla. Osallistujien ilmoittautuminen tapahtuu 7. maaliskuuta Tarton yliopiston päärakennuksen lämpiössä alkaen kello 9.30 kello 11.30 asti. Myöhemmin saapuvat voivat ilmoittautua työryhmien toimintapaikassa Philosophicumissa osoitteessa Jakobi 2, IV kerros.

Konferenssi ”Itämerensuomalaiset kielet, kulttuurit ja paikan henki” on omistettu Tarton yliopiston itämerensuomalaisten kielten emeritusprofessorille Tiit-Rein Viitson 75. syntymäpäivälle. Juhlinnan kohteen kunniaksi pidetään illalla 7. maaliskuussa juhlavastaanotto Yliopiston kahvilassa (Ülikooli 20). Mukaan toivotaan kaikkia konferenssiin osallistujia. Huomatkaa: Juhlija ei halua lahjoja eikä kukkia, vaan toivoo sen sijasta tukea liivinkielisten kirjojen julkaisemiselle (Liivi Sõprade Selts, tilinumero 221053955884, Swedbank; verovapauden saamiseksi pitää viestiksi lisätä myös lahjoittajan henkilötunnus).

Pikaisiin tapaamisiin Tartossa!

Madis Arukask
Heinike Heinsoo
Ergo-Hart Västrik

Lisätietoa:
Eva Saar, (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it)

28/02/2013

Dear participants of the conference on Finnic minority languages and cultures,

You are warmly welcome to the conference “Finnic Languages, Cultures, and Genius Loci” to be held on March 7th–8th, 2013, in Tartu.

The conference will take place in Philosophicum building of the University of Tartu (address Jakobi 2, rooms 428 and 438) and plenary lectures will be held in the main building of the University (address Ülikooli 18, room 139). Programme of the conference is attached to this letter and it is available also at the conference homepage (there may appear minor changes that will be indicated along the way).

Information about accommodation, transport and places to enjoy lunch you will find at the conference homepage. Registration desk of the conference will be open in the lobby of the main building (Ülikooli 18) on March 7th between 9.30 and 11.30 a.m. Later the registration desk will be moved to the 4th floor of Philosophicum (Jakobi 2) next to the rooms where parallel sessions of the conference will be held.

The conference “Finnic languages, cultures, and genius loci” is dedicated to the 75th birthday of Tiit-Rein Viitso, professor emeritus of Finnic languages at the University of Tartu. A festive reception to celebrate this event will take place at 7 p.m. on March 7th, 2013, at the University Café (Ülikooli 20) where all participants of the conference are warmly invited.

NB! Tiit-Rein Viitso asks not to bring presents or flowers, and instead support publishing books in Livonian through donating to Liivi Sõprade Selts (Jakobi 2, 51014, Tartu, Estonia), account number: 221053955884 (IBAN: EE072200221053955884), Swedbank AS (Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Estonia), SWIFT/BIC: HABAEE2X.

See you very soon,

Madis Arukask
Heinike Heinsoo
Ergo-Hart Västrik

Information:
Eva Saar, (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it)

28.02.2013

Уважаемые участники конференции по малым прибалтийско-финским языкам и культурам!

Мы ждем Вас на конференции «Прибалтийско-финские языки, культуры и genius loci» в Тарту уже на следующей неделе, 7–8 марта 2013.

Секционная работа конференции пройдет в учебном здании Philosophicum Тартуского университета (Jakobi 2, аудитории 428 и 438), пленарные заседания пройдут в главном здании университета (Ülikooli 18, аудитория 139). C программой конференции можно ознакомиться на web-странице конференции (в программе возможны небольшие изменения).

Информация о возможностях проезда, питания и проживания размещена на сайте конференции. Регистрация участников конференции пройдет в фойе главного здания Тартуского университета 7 марта с 9:30 до 11:30 часов. Прибывшие позже смогут зарегистрироваться в месте проведения секционной работы на IV этаже учебного корпуса Philosophicum по адресу Jakobi 2.

Конференция «Прибалтийско-финские языки, культуры и genius loci» посвящена 75-летию эмерит-профессора прибалтийско-финских языков Тартуского университета Тийта-Рейна Вийтсо. В честь юбиляра вечером 7 марта в Университетском кафе (Ülikooli 20) состоится торжественный прием, на который приглашены все участники конференции.
NB! Юбиляр просит не тратиться на цветы и подарки, а вместо этого поддержать издание книг на ливском языке, сделав пожертвование в Общество друзей ливов (Liivi Sõprade Selts), расчетный счет 221053955884, Swedbank (в целях освобождения от подоходного налога в пояснении следует указать личный код плательщика).

До скорой встречи в Тарту!

Мадис Арукаск
Хейнике Хейнсоо
Эрго-Харт Вястрик

Информация:
Эва Саар, (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it)

Teine ringkiriToinen kiertokirjeThe Second Information LetterВторое циркулярное письмо

01.02.2012

Head osalejad!

Meil on hea meel teatada, et esitatud ettekannete teesid on vastu võetud ning kõik on väga oodatud esinema ja osalema professor Tiit-Rein Viitso 75. sünnipäevale pühendatud konverentsil „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim” 7.–8. märtsil 2013 Tartus. Konverentsi töö toimub Tartu Ülikooli Philosophicumi õppehoones (aadressil Jakobi 2) ning plenaarettekanded ülikooli peahoones (Ülikooli 18).

Osavõtuks palume teil end registreerida konverentsi siinsamas lehel hiljemalt 25. veebruariks 2013. Samuti palume teil selleks kuupäevaks üle kanda konverentsi osalustasu 30 eurot Tartu Ülikooli arvelduskontole.

Makse saaja: Tartu Ülikool
Arvelduskonto: 10102000234007
Pank: SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 Tallinn
IBAN: EE281010102000234007
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Makse tasumisel palume kindlasti lisada selgitusse märksõna FMLC2013 ja osaleja nime, kelle eest osavõtutasu tasutakse.

Igal registreerunud osalejal on võimalus osaleda kohvipausidel ja 7. märtsi õhtul toimuval Tiit-Rein Viitso juubelile pühendatud vastuvõtul, samuti saab ta konverentsimapi ja teesiraamatu.

Palun hoidke ennast kursis siin lehel leiduva ja uueneva informatsiooniga majutuse, kohalesõiduvõimaluste, konverentsi kava ja muu kohta. Konverentsi lõpliku ajakava ja muu tarviliku informatsiooni saadame 3. ringkirjaga 1. märtsiks 2013.

Peatse kohtumiseni Tartus!

Madis Arukask
Heinike Heinsoo
Ergo-Hart Västrik

Informatsioon:
Eva Saar, (e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu, selle nägemiseks peab JavaScripti kasutamine olema lubatud)

01.02.2012

Arvoisat osallistujat!

Voimme iloksemme kertoa, että abstraktit on hyväksytty ja kaikki ovat erittäin tervetulleita esiintymään ja osallistumaan professori Tiit-Rein Viitson 75-vuotispäivän kunniaksi järjestettävään konferenssiin Itämerensuomalaiset kielet, kulttuurit ja paikan henki Tarttoon 7. – 8. maaliskutta 2013. Konferenssi pidetään Tarton yliopiston Philosophicum-rakennuksessa (osoitteessa Jakobi 2) ja plenaariesitelmät yliopiston päärakennuksessa (Ülikooli 18).

Pyydämme teitä rekisteröimään osallistumisenne konferenssin kotisivuilla ja maksamaan konferenssin osallistumismaksun 30 euroa Tarton yliopiston tilille 25. helmikuuta 2013 mennessä.

Maksun saaja: Tartu Ülikool
Tilinumero: 10102000234007
Pankki: SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 Tallinn
IBAN: EE281010102000234007
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Maksaessa pyydämme ehdottomasti merkitsemään viestikohtaan FMLC2013 ja osallistumismaksun suorittaneen osallistujan nimen.

Jokainen rekisteröitynyt osallistuja voi osallistua kahvitauoille ja Tiit-Rein Viitson syntymäpäivän kunniaksi pidettävälle vastaanotolle illalla 7. maaliskuuta. Kaikki saavat myös konferenssimapin ja tiivistelmistä kootun kirjan.

Konferenssin kotisivuilta saatte päivitettyä tietoa majoituksesta, matkustusvaihtoehdoista, konferenssin ohjelmasta ja muusta. Tapahtuman lopullisen ohjelman ja muut tarpeelliset tiedot lähetämme kolmannessa kiertokirjeessä 1. maaliskuuta 2013.

Tavataan pian Tartossa!

Madis Arukask
Heinike Heinsoo
Ergo-Hart Västrik

Lisätietoja:
Eva Saar, (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it)

01/02/2012

Dear participants of the conference,

We are glad to inform you that organising committee has accepted your paper proposals and you are warmly welcome to participate at the conference “Finnic languages, cultures, and genius loci” to be held on March 7-8, 2013 at the University of Tartu. Parallel sessions of the conference will take place in the Philosophicum-building of the University of Tartu (address Jakobi 2) and plenary sessions in the main building of the university (Ülikooli 18).

We kindly ask all participants to register at the conference homepage latest by February 25, 2013 and pay the conference fee of 30 euros to the University of Tartu bank account.

Beneficiary’s name: Tartu Ülikool
Beneficiary’s account: 10102000234007
Bank: SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 Tallinn
IBAN: EE281010102000234007
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

While paying please write to the explanation section keyword FMLC2013 and the name of the participant whose fee was paid.

All registered participants will get conference boxes and the book of abstracts, they are welcome to enjoy coffee breaks and reception dedicated to the birthday of Tiit-Rein Viitso to be held in the evening of March 7, 2013.

You are welcome to browse information on the preliminary programme, travel and accommodation possibilities at the conference homepage. The final programme and the third information letter will be sent out latest by March 1, 2013.

Hope to see you soon in Tartu!

Madis Arukask
Heinike Heinsoo
Ergo-Hart Västrik

Information:
Eva Saar, (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it)

01.02.2012

Уважаемые участники!

Нам очень приятно сообщить вам, что представленные вами тезисы доклада одобрены, и мы ждем вашего выступления и участия в конференции, посвященной 75-летнему юбилею Тийта-Рейна Вийтсо «Прибалтийско-финские языки, культуры и genius loci», которая пройдет 7-8 марта 2013 года в Тарту. Конференция будет проводиться в учебном здании Philosophicum Тартуского университета (по адресу Яакоби 2), и пленарные доклады пройдут в главном здании университета (Юликооли 18).

Просим вас зарегистрироваться на web-странице конференции не позднее 25 февраля 2013г. также просим вас к этому числу перевести оплату за участие в конференции в размере 30 евро на расчетный счет Тартуского университета.

Получатель платежа: Tartu Ülikool
Расчетный счет: 10102000234007
Банк: SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 Tallinn
IBAN: EE281010102000234007
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

При осуществлении платежа просим обязательно в пояснении указать FMLC2013, а также фамилию и имя участника, участие которого оплачивается.

Каждый зарегистрировавшийся участник конференции может принять участие в кофе-паузах и торжественном приеме, посвященном юбилею Тийта-Рейна Вийтсо, который состоится вечером 7 марта, также он получит папку с материалами конференции и издание тезисов.

Пожалуйста, следите за имеющейся и обновляемой информацией на web-странице конференции, касающейся размещения, возможностей транспорта, программы конференции и другой информации. Окончательная информация о программе конференции и другая необходимая информация будет разослана в 3 циркулярном письме к 1 марта 2013г.

До скорой встречи в Тарту!

Мадис Арукаск
Хейнике Хейнсоо
Эрго-Харт Вястрик

Информация:
Эва Саар, (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it)

KutseCall for PapersCall for PapersПризыв к выступлению

13.10.2012

Läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverents

7.–8. märtsil 2013 Tartu Ülikoolis

Läänemeresoome keelte, kultuuride ja rahvaste uurimine on viimastel aastatel mitmekesistunud nii ainese kui meetodite poolest. Siiski pole läänemeresoome rahvastele pühendatud interdistsiplinaarsed teadusfoorumid sagedased. Selle konverentsi eesmärgiks on hoogustada erinevate teadusalade uurijate vahelist diskussiooni ja tutvustada uuemaid teadustulemusi läänemeresoome keelte ja kultuuride ajaloost ning ka tänasest olukorrast. Kõrvuti keeltega on konverentsi huvifookuses läänemeresoome rahvaste kultuurilugu, mis peegeldub erinevates folkloorižanrides, ühiskondlikes protsessides ja ainelises kultuuris, mida on koos keeleainesega talletatud enam kui sajandi jooksul. Konverentsiga on kavas alustada uut läänemeresoome konverentside sarja Tartu Ülikoolis, kus on alates 19. sajandi algusest töötanud mitmeid silmapaistvaid läänemeresoome keelte ja kultuuride uurijaid.

Konverents on pühendatud Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessorile Tiit-Rein Viitsole, kes tähistab konverentsi eel 75. juubelit. Tiit-Rein Viitso on oma uurimustes käsitlenud paljusid maailma keeli, kuid tema teaduslike huvide keskmes on jätkuvalt läänemeresoome keeleala kujunemine.

Konverents keskendub ennekõike väiksematele läänemeresoome rahvastele Venemaal (nt karjala, livvi, lüüdi, vepsa, vadja, isuri, ingerisoome, setu) ja mujal (nt liivi, kveeni, meä), jättes kõrvale Eesti- ja Soome-kesksed teemakäsitlused. Oodatud on ettekanded järgmistes uurimisvaldkondades:

 • keeleteadus (mh keeleajalugu, sotsiolingvistika jm alldistsipliinid),
 • folkloristika (nii minevikulises kui kaasaegses perspektiivis),
 • etnoloogia ja kultuuriantropoloogia,
 • inimgeograafia.

Konverentsi töökeelteks on läänemeresoome keeled, inglise ja vene keel. Ettekande pikkus on 20 minutit, millele lisandub 10 minutit diskussiooniks. Konverentsil ettekandega esinemiseks palume saata teesid, mille maht on 400 kuni 600 sõna, 10. jaanuariks 2013 konverentsi sekretärile Eva Saarele aadressil (e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu, selle nägemiseks peab JavaScripti kasutamine olema lubatud) . Teeside vastuvõtmisest antakse teada järgmise ringkirjaga hiljemalt 1. veebruariks 2013. Konverentsi osavõtumaks on 30 eurot.

Korraldustoimkonna nimel,
Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik
Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut

13.10.2012

Itämerensuomalaisten vähälukuisten kielten ja kulttuurien konferenssi

7.–8. maaliskuuta 2013 Tarton yliopistossa

Itämerensuomalaisten kielten, kulttuurien ja kansojen tutkimus on viime vuosina monipuolistunut sekä aineksen että menetelmien puolesta. Kuitenkaan monitieteisiä tiedetapahtumia ei järjestetä usein. Tämän konferenssin päämääränä on vauhdittaa eri tieteenalojen välistä keskustelua ja esitellä uusimpia tuloksia itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurien historiasta ja nykyisestä tilanteesta. Kielen ohella meitä kiinnostaa kansojen kulttuurikehitys, joka näkyy erilaisissa folklorelajeissa, yhteiskunnallisissa prosesseissa ja aineellisessa kulttuurissa, jota kieliaineksen ohella on jo enemmän kuin on viime vuosisadan aikana tallennettu. Tämän konferenssin aikeena on aloittaa Tarton yliopiston uusi itämerensuomalaisten konferenssien sarja. Tarton yliopistossa on itämerensuomalaisten kielten tutkimus aloitettu jo 1800-luvun alussa, ja tutkimuksessa on ollut mukana monia kansainvälisesti tunnettuja itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurien tutkijoita.

Konferenssi on omistettu Tarton yliopiston itämerensuomalaisten kielten emeritusprofessori Tiit-Rein Viitsolle, joka täyttää 4. maaliskuuta 2013 vuonna 75 vuotta. Tiit-Rein Viitso on tutkimuksissaan käsitellyt monia maailman kieliä, mutta hänen töittensä keskipisteenä on yhä itämerensuomalaisen kielialueen muodostuminen.

Konferenssi keskittyy ennen kaikkea vähälukuisiin itämerensuomalaisiin kansoihin Venäjällä (esim. karjalaiset, livviläiset, lyydiläiset, vepsäläiset, inkeroiset, inkeriläiset, setukaiset) ja muualla (esim. liiviläiset, kveenit). Viro- ja suomikeskeiset aiheet jäävät sen ulkopuolelle. Odotetaan esitelmiä seuraavilta tutkimusalueilta:

 • kielitiede (mm kielihistoria, sosiolingvistiikka ja sen osa-alueet),
 • folkloristiikka (sekä menneisyys että nykyaika),
 • kansatiede ja kulttuuriantropologia,
 • ihmismaantiede.

Konferenssin työkielinä ovat kaikki itämerensuomalaiset kielet, englanti ja venäjä. Esitelmän pituus on 20 minuuttia ja sitä seuraa kymmenen minuutin keskustelu. Konferenssissa voi pitää esitelmän tai esittää posterin. Konferenssiesitelmien tiivistelmät (400–600 sanaa) pyydämme lähettämään viimeistään 10. tammikuuta 2013 konferenssin sihteerin Eva Saarin osoitteeseen (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it) . Tiivistelmien hyväksymisestä ilmoitetaan seuraavalla kiertokirjeellä viimeistään 1. helmikuuta 2013. Konferenssin osallistumismaksu on 30 euroa.

Järjestelytoimikunnan puolesta,
Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik
Tarton yliopiston viron kielen ja yleisen kielitieteen laitos
Tarton yliopiston kulttuuritieteiden ja taiteiden laitos

13/10/2012

Conference on Finnic minority languages and cultures

University of Tartu, March 7–8, 2013

Studies on Finnic languages, cultures, and peoples have expanded in recent years both in respect of research material and methods. However, interdisciplinary conferences dedicated to studies of Finnic peoples are not frequent. The aim of this conference is to enliven discussion between the researchers of various disciplines and to introduce recent research results on the history as well as on the present situation of the Finnic languages and cultures. The conference will focus, alongside with language, on the cultural history of Finnic peoples reflected in different folklore genres, social processes, and artefacts of material culture that have been documented in the course of more than a century. This scholarly meeting will start a new series of conferences dedicated to the studies on Finnic peoples at the University of Tartu, which has hosted several outstanding researchers in this field since the beginning of the nineteenth century.

The conference is dedicated to Tiit-Rein Viitso, professor emeritus of Finnic languages at the University of Tartu, who will celebrate his 75th birthday on March 4, 2013. Professor Tiit-Rein Viitso has studied many languages of the world, but the history of Finnic languages has been and still is the central topic among his scholarly interests.

The focal point of the conference will be above all on Finnic minorities in Russia (e.g. Karelian, Livvi-Karelian, Ludian, Vepsian, Votian, Ingrian, Ingrian-Finnish, Setu) and elsewhere (e.g. Livonian, Kven), leaving aside Estonian and Finnish centred studies. Papers in the following research fields will be acknowledged:

 • Linguistics (incl. diachronic linguistics, sociolinguistics, and other subfields),
 • Folkloristics (both historical and contemporary perspectives),
 • Ethnology and cultural anthropology,
 • Human geography.

The working languages of the conference will be Finnic languages, English and Russian. Each paper will be given 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion. The deadline for submitting the proposals for papers and abstracts (400–600 words) will be January 10, 2013. Proposals and abstracts should be submitted by email to conference secretary Eva Saar ((the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it) ). You will be notified about your proposal by February 1, 2013, when the second circular of the conference will be sent out. The conference fee is 30 euros.

On behalf of the organizing committee,
Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik
Institute of Estonian and General Linguistics & Institute for Cultural Research and Fine Arts, University of Tartu

13.10.2012

Конференция по малым прибалтийско-финским языкам и культурам

7–8 марта 2013 в Тартускoм университетe

Исследование прибалтийско-финских языков, культур и народов в последние годы стало разнообразнее как в плане материала, так и в плане методики. Тем не менее, междисциплинарные научные форумы, посвящённые прибалтийско-финским народам, проводятся нечасто. Цель настоящей конференции состоит в развитии дискуссии между специалистами в разных областях науки, а также в ознакомлении с новейшими результатами научного исследования истории и современного состояния прибалтийско-финских языков и культур. Наряду с языками, внимание конференции будет сфокусировано также на вопросах истории культуры прибалтийско-финских народов, что находит отражение в различных фольклорных жанрах, общественных процессах и материальной культуре, уже более ста лет собираемой совокупно с языковым материалом. Проводимой конференцией планируется открыть целую серию конференций при Тартуском университете, где уже с начала XIX века работало немало выдающихся исследователей прибалтийско-финских языков и культур.

Конференция посвящается эмерит-профессору прибалтийско-финских языков Тартуского университета Тийту-Рейну Вийтсо, 4 марта 2013 г. отмечающему 75-летний юбилей. В исследованиях Т.-Р. Вийтсо рассматриваются многие языки мира, однако в центре его научных интересов неизменно находится формирование прибалтийско-финского языкового ареала.

Внимание конференции концентрируется, прежде всего, на малых прибалтийско-финских народах России (например карелах, ливвиках, людиках, вепсах, води, ижоре, ингерманландских финнах, сету) и других стран (например ливах, квенах), оставляя за рамками эстонскую и финскую тематику. Ожидаются доклады на различные темы в следующих областях:

 • языкознание (в т. ч. история языка, социолингвистика и другие субдисциплины),
 • фольклористика (как перспектива прошлого, так и настоящего),
 • этнология и культурная антропология,
 • антропогеография.

Рабочие языки конференции – прибалтийско-финские, английский и русский. Продолжительность докладов 20 минут, дискуссий после доклада – 10 минут. Для включения доклада в программу конференции просим прислать тезисы в объёме 400-600 слов к 10 января 2013 г. на электронный адрес секретаря конференции Эвы Саар ( (the e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to see it) ). Решение о принятии тезисов будет сообщено в следующем письме не позднее 1 февраля 2013 г. Организационный взнос составляет 30 евро.

От имени организационного комитета,
Хейнике Хейнсоо, Мадис Арукаск, Эрго-Харт Вястрик,
Институт эстонского и общего языкознания Тартуского университета
Институт изучения культуры и искусств Тартуского университета