ProgrammOhjelmaProgrammeПрограмма

Teesid (.pdf, 8,5 MB)


Neljapäev, 07.03.2013

Koht
Ülikooli 18-139
9.30–10.00
Registreerimine ja hommikukohv
10.00–10.20
Konverentsi avamine: prof Margit Sutrop, filosoofiateaduskonna dekaan
10.20–11.20
Plenaarettekanne: PETRI KALLIO
The Diversification of Proto-Finnic
Moderaator: Karl Pajusalu

Koht
Jakobi 2-428
Moderaator: Karl Pajusalu
Jakobi 2-438
Moderaator: Petar Kehayov
11.30
Valter Lang
Mõtteid läänemeresoome etnogeneesist
Fedor Rozhanskiy, Elena Markus
Dialectal variation in Votic: Jõgõperä vs. Luuditsa
12.00
Ott Kurs
Pent Nurmekund liivi keelest ja liivlaste kultuuripärandist
Natalia Kuznetsova, Maksim Fedotov
Is there a pure quantitative contrast of non-initial vowels in contemporary Votic?
12.30
Enn Ernits
Liivlasi tähistavatest sõnadest varasemates kirjamälestistes
Guillaume Enguehard
Segment length and stress in Livonian
13.00–14.00
Lõuna

Jakobi 2-428
Moderaator: Valt Ernštreit
Jakobi 2-438
Moderaator: Fedor Rozhanskiy
14.00
Tiina Halling, Marje Joalaid
Liivi antroponüümilised süsteemid
Heinike Heinsoo
Rankka tšeeli, raske keel, vaikea kieli. Прилагательные в водском, эстонском и финском языках
14.30
Anna Daugavet
Post-stressed vowel lengthening in Latvian dialects as the result of Livonian (?) influence
Мехмет Муслимов
О некоторых особенностях ингерманландских финских диалектов
15.00
Santeri Junttila
Mitä tapahtui kantasuomen lyhyelle *o:lle Kuurinmaan liivissä?
Тaтьяна Агранат
Артикль в водском языке: процесс грамматикализации
15.30
Kohvi- ja teepaus (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Moderaator: Riho Grünthal
Jakobi 2-438
Moderaator: Madis Arukask
16.00
Jack Rueter
Open-Source Morphological Parsers for Uralic Minority Languages, one of many open-source undertakings financed by the Kone Foundation “Language Programme” in Helsinki
Nina Zaiceva
„Virantanaz” – ik vepsläine epos? (ezmäine kodv vepsläižen eposan lomižes)
16.30
Valts Ernštreits, Gunta Kļava
Liivi-eesti-läti sõnaraamat liivi ja läti keelekontaktide uurimisallikana
Ирина Винокурова
Возраст женщины в вепсских традиционных представлениях: границы и свойства
17.00–17.30
Valts Ernštreits, Külli Prillop
Liivi veebisõnaraamatu esitlus
Вера Сурво, Арно Сурво
«Поколенная» вещь, заветная традиция и трансляция культурной памяти (на материалах вепсской, карельской и севернорусской традиций)
18.00
(Ülikooli 18-139)
Plenaarettekanne: TIIT-REIN VIITSO
Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused
Moderaator: Heinike Heinsoo
19.00
Vastuvõtt Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20)


Reede, 08.03.2013

Koht
Jakobi 2-428
Moderaator: Nina Zaiceva
Jakobi 2-438
Moderaator: Heinike Heinsoo
9.30
Laura Siragusa
Academia, Policy and the Veps: different metaphors of language
Petar Kehayov, Miina Norvik, Eva Saar
Kesklüüdi murre 21. sajandi alguses
10.00
Зинаида Строгальщикова
Вепсы: региональные особенности этнодемографических процессов (1930 – 2010 годы)
Jaan Õispuu
Konditsionaali ajavormide käsitlusist karjala uusimais grammatikais
10.30
Анна Анхимова
Проект «Tervhen tulda vepsan male» – «В гости к вепсам»
11.00–11.30
Kohvi- ja teepaus (Ülikooli 18)
11.30
(Ülikooli 18-139)
Plenaarettekanne: LAURA STARK
Motives for narrating the supernatural: deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian belief legends and memorates
Moderaator: Ülo Valk
12.30–13.30
Lõuna

Jakobi 2-428
Moderaator: Jaan Õispuu
Jakobi 2-438
Moderaator: Ergo-Hart Västrik
13.30
Ulriikka Puura
Kielenvaihto käynnissä: eri-ikäisten vepsäläisten ja livvinkarjalaisten kielelliset profiilit vuonna 2010
Andreas Kalkun
Paastud ja pidustused seto kultuuri representatsioonides
14.00
Outi Tánczos
Karjalaiset – omaa kansaa vai tasavallan paikallisväriä? Karjalan- ja venäjänkielisten sanomalehtien tapa kuvata karjalaisuutta
Kristi Salve
Mõista, mõista, mõlle-rõlle: ozoitez ja tabāndõks
14.30
Riho Grünthal
Mitmepalgeline muutuv keel: kas vepsa keel on arhailine või innovatiivne?
(Kielen muutoksen ristipaine: onko vepsä arkaistinen vai innovatiivinen?)
Taisto Raudalainen
Kirju koju kahes keeles: ajavaim ja identiteedivalikud „mammakeelsete” kirjade (1940–1942) põhjal
15.00–15.30
Kohvi- ja teepaus (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Moderaator: Nikolai Kuznetsov
Jakobi 2-438
Moderaator: Andreas Kalkun
15.30
Larisa Chirkova
Vepsän kelen nügüdläine elo da uded tehnologijad (fil’mad, klubad, proektad)
Indrek Jääts
„Eestirahva unustatud suguharu”: Lutsi maarahva retseptsioon Eestis 19. sajandi lõpust II maailmasõjani
16.00
Екатерина Захарова
Лексико-семантическая характеристика прибалтийско-финской топонимии Восточного Обонежья
Ergo-Hart Västrik
Belief narratives about nature spirits in Votian folklore: textual analysis and some contextual considerations
16.30
Mart Rannut
Läänemeresoome keelte päritolu ja keelepoliitilised mudelid
Madis Arukask
Sorcery, holiness, the third sex – the role of herdsman in Finnic and North Russian folk culture
17.15
(Ülikooli 18-139)
Plenaarettekanne: LOTTE TARKKA
The Displaced Bard – Oral Tradition and Ideology on the Border Zones
Moderaator: Ergo-Hart Västrik
18.15
Konverentsi lõpetamine

Tiivistelmät (.pdf, 8,5 MB)


Torstai, 07.03.2013

Paikka
Ülikooli 18-139
9.30–10.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00–10.20
Avaussanat: prof Margit Sutrop, filosofisen tiedekunnan dekaani
10.20–11.20
Pääpuhuja: PETRI KALLIO
The Diversification of Proto-Finnic
Puheenjohtaja: Karl Pajusalu

Paikka
Jakobi 2-428
Puheenjohtaja: Karl Pajusalu
Jakobi 2-438
Puheenjohtaja: Petar Kehayov
11.30
Valter Lang
Mõtteid läänemeresoome etnogeneesist
Fedor Rozhanskiy, Elena Markus
Dialectal variation in Votic: Jõgõperä vs. Luuditsa
12.00
Ott Kurs
Pent Nurmekund liivi keelest ja liivlaste kultuuripärandist
Natalia Kuznetsova, Maksim Fedotov
Is there a pure quantitative contrast of non-initial vowels in contemporary Votic?
12.30
Enn Ernits
Liivlasi tähistavatest sõnadest varasemates kirjamälestistes
Guillaume Enguehard
Segment length and stress in Livonian
13.00–14.00
Lounas

Jakobi 2-428
Puheenjohtaja: Valt Ernštreit
Jakobi 2-438
Puheenjohtaja: Fedor Rozhanskiy
14.00
Tiina Halling, Marje Joalaid
Liivi antroponüümilised süsteemid
Heinike Heinsoo
Rankka tšeeli, raske keel, vaikea kieli. Прилагательные в водском, эстонском и финском языках
14.30
Anna Daugavet
Post-stressed vowel lengthening in Latvian dialects as the result of Livonian (?) influence
Мехмет Муслимов
О некоторых особенностях ингерманландских финских диалектов
15.00
Santeri Junttila
Mitä tapahtui kantasuomen lyhyelle *o:lle Kuurinmaan liivissä?
Тaтьяна Агранат
Артикль в водском языке: процесс грамматикализации
15.30
Kahvi- ja teetauko (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Puheenjohtaja: Riho Grünthal
Jakobi 2-438
Puheenjohtaja: Madis Arukask
16.00
Jack Rueter
Open-Source Morphological Parsers for Uralic Minority Languages, one of many open-source undertakings financed by the Kone Foundation “Language Programme” in Helsinki
Nina Zaiceva
„Virantanaz” – ik vepsläine epos? (ezmäine kodv vepsläižen eposan lomižes)
16.30
Valts Ernštreits, Gunta Kļava
Liivi-eesti-läti sõnaraamat liivi ja läti keelekontaktide uurimisallikana
Ирина Винокурова
Возраст женщины в вепсских традиционных представлениях: границы и свойства
17.00–17.30
Valts Ernštreits, Külli Prillop
Liivi veebisõnaraamatu esitlus
Вера Сурво, Арно Сурво
«Поколенная» вещь, заветная традиция и трансляция культурной памяти (на материалах вепсской, карельской и севернорусской традиций)
18.00
(Ülikooli 18-139)
Pääpuhuja: TIIT-REIN VIITSO
Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused
Puheenjohtaja: Heinike Heinsoo
19.00
Juhlavastaanotto Yliopiston kahvilassa (Ülikooli 20)


Perjantai, 08.03.2013

Paikka
Jakobi 2-428
Puheenjohtaja: Nina Zaiceva
Jakobi 2-438
Puheenjohtaja: Heinike Heinsoo
9.30
Laura Siragusa
Academia, Policy and the Veps: different metaphors of language
Petar Kehayov, Miina Norvik, Eva Saar
Kesklüüdi murre 21. sajandi alguses
10.00
Зинаида Строгальщикова
Вепсы: региональные особенности этнодемографических процессов (1930 – 2010 годы)
Jaan Õispuu
Konditsionaali ajavormide käsitlusist karjala uusimais grammatikais
10.30
Анна Анхимова
Проект «Tervhen tulda vepsan male» – «В гости к вепсам»
11.00–11.30
Kahvi- ja teetauko (Ülikooli 18)
11.30
(Ülikooli 18-139)
Pääpuhuja: LAURA STARK
Motives for narrating the supernatural: deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian belief legends and memorates
Puheenjohtaja: Ülo Valk
12.30–13.30
Lounas

Jakobi 2-428
Puheenjohtaja: Jaan Õispuu
Jakobi 2-438
Puheenjohtaja: Ergo-Hart Västrik
13.30
Ulriikka Puura
Kielenvaihto käynnissä: eri-ikäisten vepsäläisten ja livvinkarjalaisten kielelliset profiilit vuonna 2010
Andreas Kalkun
Paastud ja pidustused seto kultuuri representatsioonides
14.00
Outi Tánczos
Karjalaiset – omaa kansaa vai tasavallan paikallisväriä? Karjalan- ja venäjänkielisten sanomalehtien tapa kuvata karjalaisuutta
Kristi Salve
Mõista, mõista, mõlle-rõlle: ozoitez ja tabāndõks
14.30
Riho Grünthal
Mitmepalgeline muutuv keel: kas vepsa keel on arhailine või innovatiivne?
(Kielen muutoksen ristipaine: onko vepsä arkaistinen vai innovatiivinen?)
Taisto Raudalainen
Kirju koju kahes keeles: ajavaim ja identiteedivalikud „mammakeelsete” kirjade (1940–1942) põhjal
15.00–15.30
Kahvi- ja teetauko (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Puheenjohtaja: Nikolai Kuznetsov
Jakobi 2-438
Puheenjohtaja: Andreas Kalkun
15.30
Larisa Chirkova
Vepsän kelen nügüdläine elo da uded tehnologijad (fil’mad, klubad, proektad)
Indrek Jääts
„Eestirahva unustatud suguharu”: Lutsi maarahva retseptsioon Eestis 19. sajandi lõpust II maailmasõjani
16.00
Екатерина Захарова
Лексико-семантическая характеристика прибалтийско-финской топонимии Восточного Обонежья
Ergo-Hart Västrik
Belief narratives about nature spirits in Votian folklore: textual analysis and some contextual considerations
16.30
Mart Rannut
Läänemeresoome keelte päritolu ja keelepoliitilised mudelid
Madis Arukask
Sorcery, holiness, the third sex – the role of herdsman in Finnic and North Russian folk culture
17.15
(Ülikooli 18-139)
Pääpuhuja: LOTTE TARKKA
The Displaced Bard – Oral Tradition and Ideology on the Border Zones
Puheenjohtaja: Ergo-Hart Västrik
18.15
Päätössanat

Abstracts (.pdf, 8.5 MB)


Thursday, 07/03/2013

Location
Ülikooli 18-139
9.30–10.00
Registration and welcome coffee
10.00–10.20
Opening of the conference: Prof Margit Sutrop, Dean of the Faculty of Philosophy
10.20–11.20
Keynote speaker: PETRI KALLIO
The Diversification of Proto-Finnic
Chair: Karl Pajusalu

Location
Jakobi 2-428
Chair: Karl Pajusalu
Jakobi 2-438
Chair: Petar Kehayov
11.30
Valter Lang
Mõtteid läänemeresoome etnogeneesist
Fedor Rozhanskiy, Elena Markus
Dialectal variation in Votic: Jõgõperä vs. Luuditsa
12.00
Ott Kurs
Pent Nurmekund liivi keelest ja liivlaste kultuuripärandist
Natalia Kuznetsova, Maksim Fedotov
Is there a pure quantitative contrast of non-initial vowels in contemporary Votic?
12.30
Enn Ernits
Liivlasi tähistavatest sõnadest varasemates kirjamälestistes
Guillaume Enguehard
Segment length and stress in Livonian
13.00–14.00
Lunch

Jakobi 2-428
Chair: Valt Ernštreit
Jakobi 2-438
Chair: Fedor Rozhanskiy
14.00
Tiina Halling, Marje Joalaid
Liivi antroponüümilised süsteemid
Heinike Heinsoo
Rankka tšeeli, raske keel, vaikea kieli. Прилагательные в водском, эстонском и финском языках
14.30
Anna Daugavet
Post-stressed vowel lengthening in Latvian dialects as the result of Livonian (?) influence
Мехмет Муслимов
О некоторых особенностях ингерманландских финских диалектов
15.00
Santeri Junttila
Mitä tapahtui kantasuomen lyhyelle *o:lle Kuurinmaan liivissä?
Тaтьяна Агранат
Артикль в водском языке: процесс грамматикализации
15.30
Coffee and tea break (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Chair: Riho Grünthal
Jakobi 2-438
Chair: Madis Arukask
16.00
Jack Rueter
Open-Source Morphological Parsers for Uralic Minority Languages, one of many open-source undertakings financed by the Kone Foundation “Language Programme” in Helsinki
Nina Zaiceva
„Virantanaz” – ik vepsläine epos? (ezmäine kodv vepsläižen eposan lomižes)
16.30
Valts Ernštreits, Gunta Kļava
Liivi-eesti-läti sõnaraamat liivi ja läti keelekontaktide uurimisallikana
Ирина Винокурова
Возраст женщины в вепсских традиционных представлениях: границы и свойства
17.00–17.30
Valts Ernštreits, Külli Prillop
Liivi veebisõnaraamatu esitlus
Вера Сурво, Арно Сурво
«Поколенная» вещь, заветная традиция и трансляция культурной памяти (на материалах вепсской, карельской и севернорусской традиций)
18.00
(Ülikooli 18-139)
Keynote speaker: TIIT-REIN VIITSO
Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused
Chair: Heinike Heinsoo
19.00
Reception at the University Café (Ülikooli 20)


Friday, 08/03/2013

Location
Jakobi 2-428
Chair: Nina Zaiceva
Jakobi 2-438
Chair: Heinike Heinsoo
9.30
Laura Siragusa
Academia, Policy and the Veps: different metaphors of language
Petar Kehayov, Miina Norvik, Eva Saar
Kesklüüdi murre 21. sajandi alguses
10.00
Зинаида Строгальщикова
Вепсы: региональные особенности этнодемографических процессов (1930 – 2010 годы)
Jaan Õispuu
Konditsionaali ajavormide käsitlusist karjala uusimais grammatikais
10.30
Анна Анхимова
Проект «Tervhen tulda vepsan male» – «В гости к вепсам»
11.00–11.30
Coffee and tea break (Ülikooli 18)
11.30
(Ülikooli 18-139)
Keynote speaker: LAURA STARK
Motives for narrating the supernatural: deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian belief legends and memorates
Chair: Ülo Valk
12.30–13.30
Lunch

Jakobi 2-428
Chair: Jaan Õispuu
Jakobi 2-438
Chair: Ergo-Hart Västrik
13.30
Ulriikka Puura
Kielenvaihto käynnissä: eri-ikäisten vepsäläisten ja livvinkarjalaisten kielelliset profiilit vuonna 2010
Andreas Kalkun
Paastud ja pidustused seto kultuuri representatsioonides
14.00
Outi Tánczos
Karjalaiset – omaa kansaa vai tasavallan paikallisväriä? Karjalan- ja venäjänkielisten sanomalehtien tapa kuvata karjalaisuutta
Kristi Salve
Mõista, mõista, mõlle-rõlle: ozoitez ja tabāndõks
14.30
Riho Grünthal
Mitmepalgeline muutuv keel: kas vepsa keel on arhailine või innovatiivne?
(Kielen muutoksen ristipaine: onko vepsä arkaistinen vai innovatiivinen?)
Taisto Raudalainen
Kirju koju kahes keeles: ajavaim ja identiteedivalikud „mammakeelsete” kirjade (1940–1942) põhjal
15.00–15.30
Coffee and tea break (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Chair: Nikolai Kuznetsov
Jakobi 2-438
Chair: Andreas Kalkun
15.30
Larisa Chirkova
Vepsän kelen nügüdläine elo da uded tehnologijad (fil’mad, klubad, proektad)
Indrek Jääts
„Eestirahva unustatud suguharu”: Lutsi maarahva retseptsioon Eestis 19. sajandi lõpust II maailmasõjani
16.00
Екатерина Захарова
Лексико-семантическая характеристика прибалтийско-финской топонимии Восточного Обонежья
Ergo-Hart Västrik
Belief narratives about nature spirits in Votian folklore: textual analysis and some contextual considerations
16.30
Mart Rannut
Läänemeresoome keelte päritolu ja keelepoliitilised mudelid
Madis Arukask
Sorcery, holiness, the third sex – the role of herdsman in Finnic and North Russian folk culture
17.15
(Ülikooli 18-139)
Keynote speaker: LOTTE TARKKA
The Displaced Bard – Oral Tradition and Ideology on the Border Zones
Chair: Ergo-Hart Västrik
18.15
Closing words

Тезисы (.pdf, 8,5 Мб)


Четверг, 07.03.2013

Место
Ülikooli 18-139
9.30–10.00
Регистрация и кофе
10.00–10.20
Открытие конференции: проф. Маргит Сутроп, декан факультета философии
10.20–11.20
Пленарный доклад: PETRI KALLIO
The Diversification of Proto-Finnic
Модератор: Karl Pajusalu

Место
Jakobi 2-428
Модератор: Karl Pajusalu
Jakobi 2-438
Модератор: Petar Kehayov
11.30
Valter Lang
Mõtteid läänemeresoome etnogeneesist
Fedor Rozhanskiy, Elena Markus
Dialectal variation in Votic: Jõgõperä vs. Luuditsa
12.00
Ott Kurs
Pent Nurmekund liivi keelest ja liivlaste kultuuripärandist
Natalia Kuznetsova, Maksim Fedotov
Is there a pure quantitative contrast of non-initial vowels in contemporary Votic?
12.30
Enn Ernits
Liivlasi tähistavatest sõnadest varasemates kirjamälestistes
Guillaume Enguehard
Segment length and stress in Livonian
13.00–14.00
Обед

Jakobi 2-428
Модератор: Valt Ernštreit
Jakobi 2-438
Модератор: Fedor Rozhanskiy
14.00
Tiina Halling, Marje Joalaid
Liivi antroponüümilised süsteemid
Heinike Heinsoo
Rankka tšeeli, raske keel, vaikea kieli. Прилагательные в водском, эстонском и финском языках
14.30
Anna Daugavet
Post-stressed vowel lengthening in Latvian dialects as the result of Livonian (?) influence
Мехмет Муслимов
О некоторых особенностях ингерманландских финских диалектов
15.00
Santeri Junttila
Mitä tapahtui kantasuomen lyhyelle *o:lle Kuurinmaan liivissä?
Тaтьяна Агранат
Артикль в водском языке: процесс грамматикализации
15.30
Перерыв (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Модератор: Riho Grünthal
Jakobi 2-438
Модератор: Madis Arukask
16.00
Jack Rueter
Open-Source Morphological Parsers for Uralic Minority Languages, one of many open-source undertakings financed by the Kone Foundation “Language Programme” in Helsinki
Nina Zaiceva
„Virantanaz” – ik vepsläine epos? (ezmäine kodv vepsläižen eposan lomižes)
16.30
Valts Ernštreits, Gunta Kļava
Liivi-eesti-läti sõnaraamat liivi ja läti keelekontaktide uurimisallikana
Ирина Винокурова
Возраст женщины в вепсских традиционных представлениях: границы и свойства
17.00–17.30
Valts Ernštreits, Külli Prillop
Liivi veebisõnaraamatu esitlus
Вера Сурво, Арно Сурво
«Поколенная» вещь, заветная традиция и трансляция культурной памяти (на материалах вепсской, карельской и севернорусской традиций)
18.00
(Ülikooli 18-139)
Пленарный доклад: TIIT-REIN VIITSO
Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused
Модератор: Heinike Heinsoo
19.00
Приём (Ülikooli 20)


Пятница, 08.03.2013

Место
Jakobi 2-428
Модератор: Nina Zaiceva
Jakobi 2-438
Модератор: Heinike Heinsoo
9.30
Laura Siragusa
Academia, Policy and the Veps: different metaphors of language
Petar Kehayov, Miina Norvik, Eva Saar
Kesklüüdi murre 21. sajandi alguses
10.00
Зинаида Строгальщикова
Вепсы: региональные особенности этнодемографических процессов (1930 – 2010 годы)
Jaan Õispuu
Konditsionaali ajavormide käsitlusist karjala uusimais grammatikais
10.30
Анна Анхимова
Проект «Tervhen tulda vepsan male» – «В гости к вепсам»
11.00–11.30
Перерыв (Ülikooli 18)
11.30
(Ülikooli 18-139)
Пленарный доклад: LAURA STARK
Motives for narrating the supernatural: deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian belief legends and memorates
Модератор: Ülo Valk
12.30–13.30
Обед

Jakobi 2-428
Модератор: Jaan Õispuu
Jakobi 2-438
Модератор: Ergo-Hart Västrik
13.30
Ulriikka Puura
Kielenvaihto käynnissä: eri-ikäisten vepsäläisten ja livvinkarjalaisten kielelliset profiilit vuonna 2010
Andreas Kalkun
Paastud ja pidustused seto kultuuri representatsioonides
14.00
Outi Tánczos
Karjalaiset – omaa kansaa vai tasavallan paikallisväriä? Karjalan- ja venäjänkielisten sanomalehtien tapa kuvata karjalaisuutta
Kristi Salve
Mõista, mõista, mõlle-rõlle: ozoitez ja tabāndõks
14.30
Riho Grünthal
Mitmepalgeline muutuv keel: kas vepsa keel on arhailine või innovatiivne?
(Kielen muutoksen ristipaine: onko vepsä arkaistinen vai innovatiivinen?)
Taisto Raudalainen
Kirju koju kahes keeles: ajavaim ja identiteedivalikud „mammakeelsete” kirjade (1940–1942) põhjal
15.00–15.30
Перерыв (Jakobi 2-423)

Jakobi 2-428
Модератор: Nikolai Kuznetsov
Jakobi 2-438
Модератор: Andreas Kalkun
15.30
Larisa Chirkova
Vepsän kelen nügüdläine elo da uded tehnologijad (fil’mad, klubad, proektad)
Indrek Jääts
„Eestirahva unustatud suguharu”: Lutsi maarahva retseptsioon Eestis 19. sajandi lõpust II maailmasõjani
16.00
Екатерина Захарова
Лексико-семантическая характеристика прибалтийско-финской топонимии Восточного Обонежья
Ergo-Hart Västrik
Belief narratives about nature spirits in Votian folklore: textual analysis and some contextual considerations
16.30
Mart Rannut
Läänemeresoome keelte päritolu ja keelepoliitilised mudelid
Madis Arukask
Sorcery, holiness, the third sex – the role of herdsman in Finnic and North Russian folk culture
17.15
(Ülikooli 18-139)
Пленарный доклад: LOTTE TARKKA
The Displaced Bard – Oral Tradition and Ideology on the Border Zones
Модератор: Ergo-Hart Västrik
18.15
Закрытие конференции