PlenaarettekandedPääpuhujatKeynote SpeakersДоклады

Petri Kallio (Helsingi Ülikooli soome keele, soome-ugri keelte ja skandinavistika osakonna teadur, postdoktorant)
The Diversification of Proto-Finnic

Laura Stark (Jyväskylä Ülikooli etnoloogiaprofessor)
Motives for Narrating the Supernatural: Deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian Belief Legends and Memorates

Lotte Tarkka (Helsingi Ülikooli folkloristikaprofessor)
The Displaced Bard — Oral Tradition and Ideology on the Border Zones

Tiit-Rein Viitso (Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessor)
„Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused”

* * *

Teesid (.pdf, 8,5 MB)

Petri Kallio (Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen post doc -tutkija)
The Diversification of Proto-Finnic

Laura Stark (Jyväskylän yliopiston etnologian professori)
Motives for Narrating the Supernatural: Deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian Belief Legends and Memorates

Lotte Tarkka (Helsingin yliopiston folkloristiikan professori)
The Displaced Bard — Oral Tradition and Ideology on the Border Zones

Tiit-Rein Viitso (Tarton yliopiston itämerensuomalaisten kielten emeritusprofessori)
Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused

* * *

Tiivistelmät (.pdf, 8,5 MB)

Petri Kallio (post-doc researcher at the department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian studies at the University of Helsinki)
“The Diversification of Proto-Finnic”

Laura Stark (professor of ethnology at the University of Jyväskylä)
“Motives for Narrating the Supernatural: Deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian Belief Legends and Memorates”

Lotte Tarkka (professor of folkloristics at the University of Helsinki)
“The Displaced Bard — Oral Tradition and Ideology on the Border Zones”

Tiit-Rein Viitso (professor emeritus of Finnic languages at the University of Tartu)
Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused

* * *

Abstracts (.pdf, 8.5 MB)

Петри Каллио (научный сотрудник отдела финского языка, финно-угорских языков и скандинавистики Хельсинского университета, пост докторант)
«The Diversification of Proto-Finnic»

Лаура Старк (профессор этнологии университета Ювяскюля)
«Motives for Narrating the Supernatural: Deconstructing ‘belief’ in Finnish and Karelian Belief Legends and Memorates»

Лотте Таркка (профессор фольклористики Хельсинского университета)
«The Displaced Bard — Oral Tradition and Ideology on the Border Zones»

Тийт-Рейн Вийтсо (эмерит-профессор прибалтийско-финских языков Тартуского университета)
«Liivi-eesti-läti sõnaraamatu koostamise sihid ja kogemused»

* * *

Тезисы (.pdf, 8,5 Мб)